Godt inneklima i teglhus

Godt indeklima
Et hus av tegl har et naturlig og godt inneklima.

Godt inneklima i teglhus

Inneklimaet i hus bygd av tegl er på flere områder bedre enn i hus bygd av andre byggematerialer. Se ny undersøkelser fra ” By og Bygg” og Danmarks Tekniske Universitet - www.wienerberger.dk

Rene mineralske materialer

Teglstein og mørtel er rene, mineralske materialer og avgir ikke allergifremmede stoffer. Ytterveggen har ingen tett membran som hindrer mur i å puste og ingen organiske materialer eller kjemikalier som avgir helseskadelige gasser, eller som kan danne grobunn for soppvekst og husstøvmidd.

Tegl puster

I motsetning til de aller fleste byggematerialer regulerer en innervegg av tegl luftfuktigheten innendørs uten hjelp av mekanisk ventilasjon. Under forutsetning av at det ikke er en tett overflatebehandling vil teglsteinen oppta fukt fra luften og avgir den igjen når luftfuktigheten er lav.

God komfort

Vegger av tegl har også en positiv innflytelse på boligens komfort med stabil innetemperatur og støydempende.

Flere fakta