Prefabrikkerte teglbjelker

Vår samarbeidspartner RI Produksjon AS prosjekterer og produserer prefabrikkerte teglbjelker samt andre teglelementer som himlings-element og balkongrekkverk. RI Produksjon AS produserer også bæresystem for teglfasader.

Tegloverdekning

Flere fakta