Tegl i mange formater

Tegl i mange formater
Det benyttes mange betegnelser og begreper om tegl. Her finner du de vanligste.

Fasadetegl

Fasadetegl er teglstein til bruk i fuget murverk hvor det stilles spesielle krav til steinens utseende, målnøyaktighet og klimabestandighet/frostresistens. Forutsettes å ha tilfredsstillende egenskaper til utvendig bruk. Fasadetegl betegnes etter format, farge og overflatestruktur.

Mange typer i Wienerbergers teglsortiment kan leveres med skrått eller avrundet hjørne.

Formtegl kan spesialproduseres i et utvalg farger etter målsatt skisse eller original stein.

Murtegl

Teglstein til bruk i murverk som skal pusses, og hvor det ikke stilles spesielle krav til steinens utseende. Murtegl fremstilles ikke som eget produkt, men leveres som en nedgradert utsortering av fasadeteglproduksjonen hvor steinen ikke tilfredstiller kravene til utseende og målnøyaktighet. Murtegl som utsettes for klimatiske påkjenninger skal ha tilfredsstillende klimabestandighet.

Hulltegl

Tegl med gjennomgående hull vinkelrett på steinens liggeflate. Ekstrudert tegl produseres i dag vesentlig som hulltegl grunnet lavere vekt og redusert energiforbruk.
 

Massivtegl

Teglstein uten gjennomgående hull har betegnelsen massivtegl. Steinen kan ha fordypninger. Massivtegl er særlig aktuelt å bruke i konstruksjoner hvor det stilles spesielle krav til brannmotstand og lydisolasjonsevne. Massivtegl brukes også i avslutninger der liggeflaten blir synlig, for eksempel i bunnskift i vindusoverdekninger.

De fleste typer fasadetegl og murtegl levers både som hulltegl og masivtegl . Av produsjonstekniske årsaker må det påregnes noe fargenyanser mellom massivtegl og tilsvarende produksjon som hulltegl.

Teglflis / limtegl

Teglflis eller limtegl er skåret av vanlig teglstein i ca 18 – 20 mm tykkelse. Det skjæres rettflis og hjørneflis.

Teglflis benyttes oftest i interiør, men kan også benyttes på utvendig fasade.
 
 

Flere fakta