Velkledd med tegl

Kjennveien 65, etter
Oppgrader huset og forblend med tegl.

Det er vanskelig å tro at før og etter bildene er av samme huset. Forandringen er så stor at man tror det er en nytt hus, men det er det ikke.
 
Eneboligen i Kjennveien 65 ble bygd i 1962. I 2005 bestemte eierne seg for å oppgradere huset og forblende med tegl. Resultatet ble enestående og huset har gått fra å være en alminnelig enebolig i tre til å bli en flott villa i tegl.

Foruten forblending med tegl er det også lagt ny, vinrød taktegl som komplimentere teglen som er brukt til forblending.

Teglen heter Terca York Russet og takteglen heter Koramic Narvik VHV.

Hvorfor forblende med tegl?

Det er mange gode grunner til hvorfor forblending med tegl er et godt alternativ:

 • Sammenlignet med en trefasade er det svært lite vedlikehold med teglfasader.
   
 • Tegl er et naturmateriale som trives i naturen og som vokser seg vakrere med årene.
   
 • Ved teglforblending gis det også mulighet for å tilleggsisolere huset slik at det står i forhold til dagens krav om isolering. Kuldebroer brytes om man får bedre varmekomfort inne. 
   
 • Tegl er støydempende. Trafikken eller vinden som blåser utenfor - forblir utenfor.
   
 • Tegl brenner ikke. Forblending med tegl vil i mange tilfeller fungere som en brannvegg og beskytte mot spredning av brann fra f. eks nabohuset.

Før

 


 

 

Etter

 

 

Flere fakta