Monier

Monierbygget

Selv med en tung fasade oppfattes bygningen som lett, og teglfasaden harmoniserer med de verneverdige bygningene rundt.

Teglfasaden er valgt for et håndverksmessig og solid fasadeuttrykk som harmoniserer med de eksisterende, verneverdige verkstedbygningen rundt.

Valg av teglstein var et av de viktigste arkitektoniske beslutningene, og med en lys, varm grå farge gir teglen et visuelt løft til gateløp og bakgård.
 
Fugene er i flukt med steinen, for å skape et mer presist og homogent uttrykk som understreker byggets volum og hvor mørtelfargen kommer frem. Den blir ikke påvirket av skyggevirkning, og fuge i liv med ytterkant stein demper også kontrast mellom steinene.

Bygningen skal oppfattes som lett, selv med et tungt fasademateriale. Teglsteinen understreker det monolittiske byggevolumet, og variasjon og spill i tegloverflaten er meget viktig for å gi bygningen et særpreget uttrykk.
Utdrag av A-labs presentasjon av prosjektet i Mur+ Betong.

Monier
Monier
Monier
Monier
Monier
Monier