Villa WOT

Villa WOT

Fugen er redusert til et minimum og understreker dermed husets massive karakter.

Av hensyn til eksisterende bebyggelse er huset gitt et svært enkelt formspråk.
 
Arkitekten har meislet ut en knapp, behersket og massiv stein med solid forankring i terrenget. For å understreke boligens massive karakter er det valgt en kledning av tegl med uvanlig lav skiftegang og med tilbaketrukne fuger. Dette gir nntrykk av en tørrstablet fasade hvor andelen av mørtel er redusert til det minimale.
 
Sitat fra arkitekt:
Tett oppfølging og konstruktiv veiledning fra Wienerberger har i stor grad bidratt til et resultat som samsvarer med ambisjonen om et knapt og presist formspråk.
Gudmund Stenseth – Partner, Sivilarkitekt MNAL – Narud Stokke Wiig

Villa WOT

Produkter

Tegl: Terca Linnaeus gesmoord
Tynnfugemuring med mørk mørtelfuge
 

Fakta

Byggherre: G. Wahl-Olsen Tvedt og L. Tvedt
Arkitekt: Gudmund Stenseth, NSW Sivilarkitekter AS
Byggeår: 2014
By/land: Oslo, Norge

Villa WOT
Villa WOT
Villa WOT
Villa WOT
Villa WOT
Villa WOT